Hoewel wij ernaar streven om actuele en correcte informatie te verschaffen kan deze informatie, zonder toelichting door Muddebouw, verkeerd geïnterpreteerd, uitgelegd of toegepast worden. Muddebouw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website. Ook kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.