Bij de woningen van Havensteder in Rotterdam hebben wij brandvertragende strips mogen plaatsen. De schachten in de woning zijn hierbij ook voorzien van brandvertragende plaatmaterialen. Hierbij wordt er een brandvertragende coating op de doorvoeren gesmeerd en er worden wat brandmanchetten en/of vlinderkleppen geplaatst. Deze applicaties zijn een vorm van bouwkundige brandpreventie om de brandveiligheid van een gebouw en de bewoner veilig te stellen. Dit alles om zo eventuele branddoorslag en brandoverslag tot een minimum te beperken zodat, bij een eventuele brand, de brand zich beperkt tot een klein gebied en om de vluchttijd bij brand te verlengen.

Meer projecten

Apna gebouw

Adres: Kaya International Status: Gereed Locatie: Kralendijk-Bonaire Opdrachtgever: Rijksdienst Caraïbisch…