Afgelopen maandag hebben Janssen de Jong OnderhoudPlus en Muddebouw de raamovereenkomst getekend met Wooncompas. Voor deze woningcorporatie in Ridderkerk gaan genoemde partijen de komende vijf jaar gezamenlijk het reparatie- en mutatieonderhoud van hun vastgoed verzorgen.

De samenwerking is gebaseerd op RGS (ResultaatGericht Samenwerken). Dat wil zeggen dat alle drie de partners hun krachten bundelen om de meest efficiënte en effectieve aanpak voor onderhoud te hanteren, zodat de meest optimale vastgoedinvesteringen gerealiseerd worden. Kernprincipes hierbij zijn: gestroomlijnde bedrijfsprocessen en continu verbeteren, het beheersen van zowel directe als indirecte kosten en het waarborgen van klanttevredenheid gedurende het gehele proces.

Verbeteren en verduurzamen

Guido Beijer, landelijk directeur Janssen de Jong OnderhoudPlus: “We zijn er trots op dat we op deze manier bij kunnen dragen aan het verlengen van de economische levensduur van het vastgoed van Wooncompas. Als organisatie maken ons graag sterk voor het verbeteren en verduurzamen van bestaand vastgoed om kapitaalvernietiging te voorkomen en duurzaam met onze aarde om te gaan. Daarnaast hebben we het woongeluk van bewoners hoog in het vaandel staan.”

Hoge klanttevredenheid

Duurzaamheid is ook een belangrijk speerpunt van Muddebouw, geven directieleden Henk Hartman en Fiona Koning aan. “Daarnaast streven we naar een hoge klanttevredenheid door een strakke planning te hanteren, zodat de woningen zo kort mogelijk leegstaan bij wisseling van huurders.”

Optimale oplossingen

“Ik ben ervan overtuigd dat ons vastgoed in goede handen is bij Janssen de Jong OnderhoudPlus en Muddebouw. Samen gaan we voor optimale oplossingen om ons vastgoed te verbeteren en verduurzamen, zodat huurders daarin nog lang naar volle tevredenheid kunnen wonen”, zegt Harro Zanting, directeur-bestuurder van Wooncompas.

Meer nieuws