Een brandveilige woning, woningcorporatie, bedrijfspand of kantoor is natuurlijk heel belangrijk. Volgens Muddebouw gaat het niet alleen om het vastgoed maar juist om de mensen erin. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er een veilige leefomgeving gecreëerd kan worden, waar er bij een calamiteit veilig gevlucht kan worden? Met de vakkundigheid van Muddebouw weet u zeker dat u op de juiste manier geholpen wordt en uw woning of pand snel brandveilig is. 

Sinds enkele jaren hebben wij een specialistische tak die zich continue bezig houdt met de brandveiligheid van woongebouwen. Door het combineren van onze kennis over vastgoed, brandveiligheid en wet- en regelgeving zijn we in staat de juiste adviezen te geven en deze tegelijkertijd ook uit te voeren. In 2019 hebben we de brandveiligheid van ruim 900 woning verbeterd, in 2020 zien we de aantallen verder oplopen.

Al in 2018 riep minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gemeentes op om een inventarisatie te maken van panden met een hoog risico op een uitslaande brand. Verschillende corporaties zijn hierop aangeschreven om onderzoeken naar het vastgoed te doen en de brandveiligheid te verbeteren. Daarnaast wordt er steeds meer toezicht gehouden door bevoegd gezag op panden waar kwetsbare groepen in wonen. Denk hierbij aan zorginstellingen waar ouderen of beperkte mensen wonen, maar ook plekken zoals schoolgebouwen en kantoren.

Ontdek zelf waarmee Muddebouw u kan helpen!

 

Van adviserende tot uitvoerende partij

Wij kunnen zowel de uitvoerende als de adviserende partij voor u zijn. Vanaf de brandscan tot en met de oplevering staan wij voor u klaar. Uiteraard rapporteren wij hier altijd transparant over naar onze klanten. Muddebouw weet als geen ander dat de opgave voor een vastgoedbeheerder/corporatie belangrijk is. Met elkaar maken we keuzes over wat we bewust wel en bewust niet uitvoeren. Het doel hierbij is natuurlijk altijd om voor zoveel mogelijk panden de brandveiligheid te verbeteren.

Contact opnemen  

Brandveiligheid advies

Brandveiligheidsadvies

Wilt u graag brandveiligheidsadvies ontvangen, zodat u inzicht heeft in bestaande risico’s en hiervoor preventieve maatregelen kunt nemen? Laat Muddebouw vanaf het begin meedenken over de brandveiligheid binnen uw gebouw of locatie. Wij kunnen direct advies geven en maatregelen uitvoeren binnen het ontwerp op zowel bouwkundig als organisatorisch vlak.

Brandveiligheidsadvies  

Brandveiligheidsinspectie

Als eigenaar van een gebouw of woning wilt u natuurlijk wel weten hoe het met de brandveiligheid gesteld staat. Voldoet het gebouw aan de eisen die binnen de wet- en regelgeving worden gesteld op het gebied van brandveiligheid? Muddebouw kan een brandveiligheidsinspectie uitvoeren. Op basis van een inspectie kan een helder rapport opgesteld worden met de geconstateerde verbeterpunten en praktische aanbevelingen.

Brandveiligheidsinspectie  

Brandveiligheidsstrip

brandveiligheid scholen

Brandveiligheid schoolgebouwen

Brandveiligheid op scholen is van groot belang voor de leerlingen en personen binnen het gebouw. Daarom zijn er ook een aantal cruciale veiligheidsaspecten die op school moeten worden gehandhaafd. Met ingang vanaf 1 maart 2021 is het zelfs noodzakelijk dat nieuwe schoolgebouwen en uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen moeten voldoen aan de nieuwe brandbeveilingsnorm NBN S21-204-2:2020. Muddebouw kan u adviseren en maatregelen implementeren binnen schoolgebouwen.

Brandveiligheid schoolgebouwen  

Brandveiligheid zorginstellingen

Ouderen mensen behoren tot een kwetsbare groep en lopen helaas groter risico bij brand. Daarom is brandveiligheid binnen zorginstellingen enorm belangrijk. Het is ook niet voor niets dat er strenge eisen voor brandveiligheid binnen zorginstellingen gelden. Muddebouw kan naast advies en inspecties verschillende werkzaamheden uitvoeren die brandvertragend werken.

Brandveiligheid Zorginstellingen  

Brandveiligheid Kantoren

Ook kantoren en bedrijfspanden dienen te voldoen aan wetgeving en normen voor brandveiligheid. Een gebouw moet altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. Hoe weet u of uw pand brandveilig is? Muddebouw inspecteert en geeft advies op basis van de bevindingen. Niet alleen brengen we alles in kaart, we kunnen ook de uitvoerende maatregelen op ons nemen.

Brandveiligheid kantoren  

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over brandveiligheid of wilt u meer weten over wat Muddebouw voor u kan betekenen op dit gebied? Neem dan gerust contact met ons op en we vertellen u meer over de mogelijkheden! Muddebouw staat voor u klaar!

Neem contact met ons op!  

brandveiligheid